ΜΕΝΟΥ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.


Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα

Η ιστοσελίδα eSfragides.gr δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Για το λόγο αυτό η ιστοσελίδα είναι απλή, φιλική και πλήρως λειτουργική, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε χρήστη.


Για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής και την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, καθίσταται απαραίτητη η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων από πλευράς σας, τα οποία όμως διαφυλάσσονται από εμάς ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση τους. Το eSfragides.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ..

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο eSfragides.gr και να κάνετε την παραγγελία σας, θα σας ζητηθεί ονοματεπώνυμό , στοιχεία επικοινωνίας για την μεταξύ μας επικοινωνία (e-mail, τηλέφωνο), διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής κ.λ.π.


Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα σας ζητηθούν και λοιπά προσωπικά δεδομένα όπως Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ακριβής περιγραφή επαγγελματικής δραστηριότητας.


Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά (πχ ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας) με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.Χρήση των προσωπικών στοιχείων

Το eSfragides.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις διατάξεις περί ιδιωτικού απορρήτου που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις δεν θα προβεί σε καμία αθέμιτη και χωρίς την έγκρισή σας, χρήση τους.


Το eSfragides.gr εφαρμόζοντας πιστά τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές προβλέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα αυτές που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Oδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και τις διατάξεις περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) και ειδικότερα αυτές που αφορούν στις πωλήσεις από απόσταση, δεσμεύεται να απέχει από οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, όπως διάδοση, διαβίβαση, δημοσιοποίηση, πώληση, εκμίσθωση ή ανταλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών που υποβάλλεται. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε.
Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Το eSfragides.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε, σε τρίτους χωρίς την έγκριση σας.


Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την eSfragides.gr, τηρουμένης της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν αυτό επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.ο.κ.


Επιπροσθέτως, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες σας, την παράδοση των προϊόντων, τους όρους και τρόπους πληρωμής, αλλά και για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με την κατάσταση των παραγγελιών σας.


Τα δεδομένα σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση) θα κοινοποιηθούν σε τρίτους μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες συναλλαγές (π.χ. να αποσταλούν τα προϊόντα στη διεύθυνση σας). Ο αποδέκτης των στοιχείων επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει μόνο για να εκπληρώσει το συγκεκριμένο σκοπό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των στοιχείων από το τρίτο μέρος δεν επιτρέπεται.
Πρόσβαση στα δεδομένα

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, το δικαίωμα της ενημέρωσης και της αντίρρησης τα οποία προβλέπονται από τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.Διόρθωση, Τροποποίηση και Διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων

Το eSfragides.gr σας επιτρέπει, εφόσον υπάρχει λόγος, να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή ακόμη και να περιορίσετε ή να ακυρώσετε τη χρήση ορισμένων από αυτά (π.χ. την διεύθυνση της επαγγελματικής σας στέγης) με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.


Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου και προαιρετικά όποιου άλλου τηλεφωνικού αριθμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και την μεταξύ μας επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address ) κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της.


Επίσης λοιπά στοιχεία όπως επωνυμία, Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου.
Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.


Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσης σύμβασης κι όλων των όρων αυτής.


Αξίζει να λάβετε υπόψη ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό ώστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά η προστασία τους κωδικούς πρόσβασης στο λογαριασμό σας στο eSfragides.gr εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς.


Ασφάλεια συναλλαγών

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω του eSfragides.gr χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.


Οι σελίδες είναι όλες κρυπτογραφημένες οπότε δεν υπάρχει το ενδεχόμενο υποκλοπής των προσωπικών σας στοιχείων ή της πιστωτικής σας. Οι τραπεζικές σας πληροφορίες δεν κοινοποιούνται ποτέ σε μας, επειδή το eSfragides.gr παραλαμβάνει μόνο τα χρήματα από τις παραπάνω εταιρίες για την αγορά που κάνατε χωρίς ποτέ να μαθαίνει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.


Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το eSfragides.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.


Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας στην αντίστοιχη σελίδα του eSfragides.gr.